Start

  imagine          Ingen kultur kan overleve, hvis den vil være eksklusiv   Mahatma Gandhi