Hvad er Non Toxic Dybtryk


Akvatinte fotopolymer gravure -  Non-Toxic Dybtryk

Skabes ved at UV belyse et motiv i gråtoner fra en transparent over på en alú plade belagt med en lysfølsom film "Fotopolymer" også kaldet PF-Plade.


Dybtryk / Gravure:  Farven afsættes på papiret fra fordybningerne i PF-pladen, efter pladens overflade er tørret ren for pigment.


Aftørringen er håndarbejde, og det er den, der gør dybtryk dyr at fremstille. 


Fotopolymer Gravure er udviklet af den danske grafiker Eli Ponsaing i 1990-erne. Teknikken er særdeles præcis hvad angår skarphed og tonalitet. 


Det er grafikeren og fotografen Henrik Bøegh, Grafisk Eksperimentarium, der siden 1995 har været en aktiv del af udviklingen af teknikker, materialer og udstyr til Non-Toxic Dybtryk i Europa


Med kombinationen af kobbertryk papir, den ægte pigment, den utrolige gengivelse af skarphed samt tonalitet og det karakteristiske relief i papiret, giver det et meget smukt udtryk. Og som holder for eftertiden.