Home

Grafik & Fotografi

 

 

Fotofolymer gravure - Non-Toxic Dybtryk

 

skabes ved at UV belyse et motiv i gråtoner fra en transparent over på en alú plade belagt med en lysfølsom film: "Fhotopolymer" også kaldet PF-Plade.

 

DYBTRYK Dybtrykteknikkerne har det tilfælles, at farven afsættes på papiret fra fordybninger i pladen, ( AKVATINTE*), mens pladens overflade tørres ren for pigment.

 

Aftørringen er håndarbejde, og det er den, der gør dybtrykkene dyrere at fremstille Teknikken opstod i 1400-tallet

 

*Akvatinte (akvatinta, akvatintamanèr) er en grafisk teknik i kategorien dybtryk, som kan kendes ved en feltinddeling af motivet, hvor hvert felt står med en egen gråtone varierende fra lys til sort. Variationen opnås ved at gøre områder af trykpladen modtagelige for en større eller mindre mængde trykfarve.

 

Fotopolymer Gravure er udviklet af den danske grafiker Eli Ponsaing i 1990-erne. Teknikken er særdeles præcis hvad angår skarphed og tonalitet. Det er grafikeren og fotografen Henrik Bøegh, Grafisk Eksperimentarium, der siden 1995 har været en aktiv del af udviklingen af teknikker, materialer og udstyr til Non-Toxic Dybtryk i Europa.

 

 

 

Torben Strøm